contact

Aanmelden proefles

 
 
 
 

Ilona Merkx


+31-640 710 288


+31-416 662 728


Hatha yoga groep

Privacyverklaring


Yoga Ilona verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en /of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

Voor - en achternaam

Geslacht

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-Mailadres


Ik ga zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens en verstrek uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Als yoga docent heb ik als enige toegang tot de gegevens op uw inschrijfformulier.

Mocht uw zelf om een factuur vragen dan zal een klein deel van de gegevens gebruikt worden voor mijn administratie, zodat ik of mijn boekhouder een factuur kan opstellen.


Yoga Ilona neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jou gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen zijn van misbruik , neem dan contact op met ilona.merkx@gmail.com